Tomaszów Lubelski

Urząd Miasta
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 37 40
fax 84 664 22 43
e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
www.tomaszow-lubelski.pl


 

WYCIĄGI NARCIARSKIE TRASY ZJAZDOWE TRASY BIEGOWE
orczyk 1 trasyzjazdowe długość ~ 270 m trasy biegowe ~ 15 km

{tab Informacje}
Tomaszów Lubelski leży na południowo-wschodnich kresach Polski, na wysokości 275 m n.p.m., nad rzeką Sołokiją i jest stolicą Roztocza Środkowego. Niezwykle czyste rzeki na tych terenach mają charakter górski i tworzą malownicze przełomy. Klimat posiada cechy kontynentalne, nasłonecznienie należy do najwyższych w kraju i sięga 50% dni w roku. Bogactwo flory i fauny stawia to miejsce w rzędzie najatrakcyjniejszych regionów Polski.

{tab Wyciągi narciarskie/Trasy biegowe}

Wyciąg narciarski

„Biała Góra” Justynówka, 5 km od Tomaszowa Lubelskiego

  • wyciąg orczykowy WN-400, długość trasy w poziomie 267,8 m, długość trasy po stoku 276,4 m, różnica poziomów 63,3 m, średnie nachylenie stoku 14%, prędkość jazdy 2,1 m/s, czas przejazdu trasy 2 min.15 sek., przepustowość 780 os./godz.

Wyciąg położony jest na północnym stoku wzniesienia Biała Góra (350 m n.p.m.), posiada sztuczne naśnieżanie, ratrak, oświetlenie. Administratorem obiektu jest Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim, al. Sportowa 8, tel. 84 665 93 50, 84 666 00 28. ZB OSiR „Tomasovia” dysponuje miejscami hotelowymi w dwóch obiektach zlokalizowanych w Tomaszowie Lubelskim przy al. Sportowej 8 i ul. Lwowskiej 32.

Trasy narciarskie/biegowe

  • długość: 0,5 km, 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km
    naśnieżanie naturalne i sztuczne. Narciarskie trasy biegowe położone są w kompleksie leśnym uroczyska „Siwa Dolina” przy obiekcie sportowym ZB OSiR „Tomasovia”

Tor nartorolkowy

  • długość – 500 m, szerokość – 6 m, nawierzchnia asfaltowa, sztuczne oświetlenie
    Tor położony jest na terenie ZB OSiR „Tomasovia”, oddany do użytku w październiku 2009 r., służy do treningów i organizacji zawodów oraz jazdy rekreacyjnej dla mieszkańców miasta.

{/tabs}