Dębica

Urząd Gminy
ul. Batorego 13
39-200 Dębica
tel. 014 680 33 10
fax 014 680 33 36
e- mail: urzad@ugdebica.pl
www.ugdebica.pl

Informacja Urząd Gminy
tel. 014 680 33 20
Dział Promocji
e-mail: promocja@debica.regiony.pl


 

WYCIĄGI NARCIARSKIE TRASY ZJAZDOWE
orczyk 1 trasyzjazdowe długość 500 m

{tab Informacje}
Gmina Dębica jest największą liczebnie gminą wiejską w województwie podkarpackim. Przez gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: trasa nr 4, magistrala kolejowa Zgorzelec – Medyka. Położona jest na pograniczu dwóch różnych krain geograficznych – Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. Stwarza to doskonałe warunki do rozwoju turystyki. Niezapomnianych wrażeń dostarczają piesze i rowerowe wędrówki oznakowanymi szlakami turystycznymi, wiodącymi malowniczą doliną Wisłoki oraz pośród poprzecinanych wąwozami pagórków do leśnych uroczysk i owianych legendą, istniejących tu niegdyś, słowiańskich grodów. W VIII – X w. ziemie regionu znalazły się w zasięgu oddziaływania słowiańskiego plemienia Wiślan. Część gminy znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego.

{tab Wyciągi narciarskie}

Wyciąg narciarski

Stobierna

  • wyciąg orczykowy na łagodnym stoku, 30 orczyków, długość 300-500 m, oświetlony, naśnieżany przez dwie armatki, ratrakowany, w sezonie zimowym czynny codziennie od godz. 9.00 do ostatniego narciarza. Ceny: karnet na 10 zjazdów – 10 zł, bilet jednorazowy – 1,20 zł.
  • łagodne stoki są też doskonałym terenem dla saneczkarzy (pow. ok. 4 ha)
    Stokiem zarządza Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie-Osiedlu, tel. 014 681 10 06.
    Parking umiejscowimy jest po przeciwnej stronie zjazdu.

Dojazd do wyciągu
Własnym środkiem transportu do stoku jedzie się trasą E-4 Rzeszów – Tarnów, w miejscowości Zawada na skrzyżowaniu, przy którym po jednej stronie drogi jest karczma, a po drugiej mur, okalający posiadłość Raczyńskich, skręcić na drogę Zawada – Stobierna – Stasiówka, od skrzyżowania odległość do stoku ok. 4 km. Dojazd autobusem MPK i PKS – w Dębicy wsiadamy do autobusu podmiejskiego oznaczonego literą A lub PKS – Dębica – Laskowa.

{/tabs}