Miedziana Góra

Urząd Gminy
ul. Urzędnicza 18
26-085 Miedziana Góra
tel. 41 303 16 26
fax 41 303 16 05
e-mail: sekretariat@miedziana-gora.pl
www.miedziana-gora.pl


 

WYCIĄGI NARCIARSKIE TRASY ZJAZDOWE
orczyk 2 trasyzjazdowe długość 780 m

{tab Informacje}
Gmina Miedziana Góra leży w północno-zachodniej części powiatu kieleckiego, przy drodze krajowej E-74, Kielce – Łódź. Położona jest na terenie zlewni Nidy, w części obejmującej dorzecze Bobrzy. Administracyjnie podzielona jest na 10 sołectw: Bobrzę, Ciosową, Ćmińsk Kościelny, Ćmińsk Rządowy, Kostomłoty I, Kostomłoty II, Miedzianą Górę, Porzecze, Przyjmo, Tumlin- Wykień. Atuty tych terenów to czyste środowisko, piękne krajobrazy, tajemnicze wyrobiska górnicze, zabytki sztuki sakralnej oraz miejsca, do których chętnie się wraca.

Miedziana Góra jest starym osiedlem górniczym, związanym z pobliskimi kopalniami rud miedzi i żelaza, wydobywanych w okresie XVI–XIX w., a także w latach 1915-1918. Z tych kopalni pochodziła miedź, z której blachą w 1593 r. pokryto dach Wawelu, a w XVIII w. bito monety „z miedzi kraiowey”. Miedziana Góra słynie z zabytków przemysłu hutniczego i wydobywczego. Do atrakcji należy zwiedzanie zabytku techniki, jakim jest Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy. Na terenie gminy występują rozproszone stanowiska osadnicze i dawne miejsca wytopu rud, rezerwat z pozostałościami kultu pogańskiego „Kamienne kręgi” oraz urwisko skalne „Piekło” – pomnik przyrody. Warto zwrócić uwagę na zabytki architektury sakralnej: osiemnastowieczną kapliczkę św. Barbary, patronki górników, zabytkową kapliczkę pw. Przemienienia Pańskiego oraz późnorenesansowy kościół pw. Św. Trójcy w Ćmińsku Kościelnym.
Ważnym obiektem sportowym jest Ośrodek Sportowo-Turystyczny „Moto-raj”, przy którym są: tor wyścigowy, camping, tor kartingowy. Gmina znana jest z „Toru Kielce”, na którym odbywają się wyścigi oraz giełdy samochodowe.

{tab Wyciągi narciarskie}

Tumlin – góra Łajscowa (409 m n.p.m.)
Tumlin-Podgród 43b, tel. 41 303 49 82, 696 599 849

  • wyciąg orczykowy, krótki orczyk, długość trasy zjazdowej 300 m, różnica poziomów 79 m, szerokość trasy 43 m, przepustowość 400 osób/godz.
  • wyciąg orczykowy teleskopowy, długość trasy zjazdowej 480 m, różnica poziomów 95 m, szerokość trasy 43m, przepustowość 800 os./godz..

Oba stoki sztucznie naśnieżane, ratrakowane, oświetlone, dostępne: wypożyczalnia sprzętu, bar, parking, ognisko, instruktor narciarstwa. Czynne w godz. 9.00-24.00. W sąsiedztwie znajduje się baza noclegowa.
Latem możliwość jazdy na nartorolkach oraz desce snowbordowej na kółkach (mountainbording).

{/tabs}