Korczyna

Urząd Gminy
ul. Rynek 14
38-420 Korczyna
tel. 013 435 40 80
fax  013 435 40 96
e-mail: korczyna@zgwrp.org.pl
www.korczyna.info


 

WYCIĄGI NARCIARSKIE TRASY ZJAZDOWE
orczyk 1 trasyzjazdowe długość 460 m

{tab Informacje}
Gmina Korczyna położona jest w południowej części Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego oraz północnej części Kotliny Krośnieńskiej. Jest to gmina o charakterze rolniczym, zajmująca obszar 92 km² i administracyjnie podzielona na 7 sołectw. W jej granicach znajduje się najbardziej malownicza część Pogórza Dynowskiego, objęta Czarnorzecko-Strzyżowskim Parkiem Krajobrazowym. Gmina znajduje się w części górzystej powiatu, której wzgórza stanowią wysokie działy w kolanie Wisłoka. Kierunek tych wzgórz jest wschodnio-zachodni i częściowo północny. Jedne z nich rozciągają się wzdłuż rzeki Wisłok, jak np. Marynkowska Góra (330 m n.p.m.), inne równolegle do doliny Wisłoka, jak pasmo ciągnące się przez Kombornię i Korczynę. Kończy się ono Łysą Górą i Górą Zamkową, na której znajdują się ruiny zamku odrzykońskiego. W tym paśmie w obrębie Czarnorzek znajdują się słynne Prządki.

Korczyna i okolice przyciągają coraz większą rzeszę turystów, oferując im wspaniałe krajobrazy, zabytki kultury materialnej, bogatą przyrodę oraz ciekawą historię. Początki Korczyny, według najnowszych badań, sięgają epoki neolitu (4500–1700 lat p.n.e.), o czym świadczy znaleziony grób, w którym odkryto szkielet oraz kamienny nóż. Mieszkańcy zajmowali się tkactwem. W XIX w. założono tu szkołę kształcącą tkackich rzemieślników. Na terenie gminy spotykamy pomniki przyrody nieożywionej, jak skałka „Konfederatka” czy rezerwat „Prządki” w Czarnorzekach. Na pograniczu Korczyny i Odrzykonia są ruiny zamku Kamieniec, uwiecznione przez A. Fredrę w komedii „Zemsta”. Szczególnym miejscem jest źródełko z kapliczką w Komborni, gdzie było miejsce odpoczynku bł. Jana z Dukli, w czasie wędrówki do Lwowa. W Węglówce w kościele parafialnym należy zobaczyć „carskie wrota” oraz liczący około 650 lat dąb „Poganin”.

Dojazd
Kraków – Krosno 183 km, Krosno – Korczyna 6 km, Korczyna – Czarnorzeki 6,5 km

{tab Wyciągi narciarskie}

Czarnorzeki

  • wyciąg orczykowy, długość 460 m, różnica poziomów 70 m, przepustowość 300 os./godz, oświetlenie stoku, parking, gastronomia.

Informacja: MOSiR, Krosno, tel. 013 432 04 80

{/tabs}