Regulamin Newslettera nanarty.info

 

Regulamin świadczenia usługi przesyłania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej.

 

1. Wydawcą Newslettera jest Wydawnictwo Family Cup Sp. z o.o. z siedzibą w Kopanka 133, 32-050 Skawina („Wydawca”).

2. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) („Newsletter”).

3. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu www.nanarty.info („Subskrybenta”)

4. Newsletter może zawierać m.in. reklamy oraz opis aktualnej oferty handlowej

5. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez wpisanie w odpowiednich pola formularzu subskrypcji Newslettera na oznaczonych stronach serwisu www.nanarty.info adresu e-mail , na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter oraz swojego imienia i zaznaczenie pola „Zapoznałem się z regulaminem newslettera”

6. Korzystanie przez Subskrybenta z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

7. Zamówienie przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Wydawnictwo Family Cup Sp. z o.o. i na przesyłanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

8. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Family Cup Sp. z o.o. z siedzibą w Kopanka 133, 32-050 Skawina, zarządzający portalem www.nanarty.info. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

9. Każdy Newsletter zawiera:

a) informację o Wydawcy,

b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,

c) informację o sposobie rezygnowania z usługi.

10. Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez odpowiedź na adres e-mail z którego przychodzić będzie newsletter, w temacie podając słowo REZYGNACJA.

11. Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.

12. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści „Regulaminu Newslettera” bez uprzedniego informowania o tym fakcie Subskrybentów. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona na stronie serwisu www.nanarty.info.

13. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@familycup.com.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

14. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.

15. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.