Bukowsko

Urząd Gminy Bukowsko
38-505 Bukowsko 290
tel. 013 467 40 15, 013 467 40 24, 013 467 40 32
fax 013 467 44 66
e-mail: zeas@bukowsko.pl
www.bukowsko.pl
WYCIĄGI NARCIARSKIE TRASY ZJAZDOWE
orczyk 2 trasyzjazdowe długość 2,4 km

{tab Informacje}
Gmina Bukowsko, w skład której wchodzi 13 miejscowości: Bukowsko, Wolica, Wola Piotrowa, Karlików, Zboiska, Dudyńce, Nagórzany, Nadolany, Nowotaniec, Tokarnia, Wola Sękowa, Pobiedno, Płonna, jest gminą typowo rolniczą. Otoczenie dużymi kompleksami leśnymi i piękny górzysty krajobraz stwarzają wspaniałe warunki do uprawiania turystyki pieszej oraz wypoczynku. Granicą pasma górskiego Bukowicy przebiega główny szlak turystyczny w Karpatach. Można tu zaobserwować szybki rozwój gospodarstw agroturystycznych, do których chętnie przyjeżdżają wczasowicze latem i narciarze zimą. Atrakcyjne położenie gminy na urozmaiconym, górzystym terenie stwarza naturalne warunki narciarskie.

Bukowsko, siedziba gminy, leży nad potokiem Bukowiec oraz Sanoczek w dorzeczu Sanu, 16 km na południowy zachód od Sanoka, na Pogórzu Bukowskim. Miejscowość ma bardzo ciekawą historię. Najwcześniejsza wzmianka o niej pochodzi z 1361 r., kiedy to Kazimierz Wielki nadał braciom Piotrowi i Pawłowi z Węgier ziemie koronne: Zboiska, Bukowsko, aż do Wisłoka i Radoszyc, należące do parafii św. Piotra w Bukowsku. W XV w. Bukowsko miało już samorząd wsi, na czele którego stał sołtys, a potem wójt. Z zapisów wynika, że w l. 1480–1485 sołectwo było dobrze zagospodarowane. Tragicznym wydarzeniem był najazd Tatarów w 1624 r., którzy spalili wieś, dwór, kościół, a wielu ludzi zabrali do niewoli. Na początku XVIII w. miasto zaczęło się odradzać, w XIX w. następuje duży jego rozwój, a pod koniec stulecia osiąga poziom największego rozkwitu i staje się, obok Sanoka i Rymanowa, największym skupiskiem ludności oraz ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym w powiecie sanockim. W 1940 r., podczas zorganizowanej przez Niemców obławy, zginęło wielu mieszkańców Bukowska. Miasto zostało wyzwolone w 1944 r., ale już wiosną 1946 r. stało się areną walk oddziałów UPA, które doszczętnie zniszczyły miejscowość, rabując i mordując ludzi. Te tragiczne wojenne i powojenne wydarzenia zepchnęły Bukowsko do roli wioski.

Na terenie gminy zachowały się godne obejrzenia zabytkowe, neogotyckie kościoły w Bukowsku i Dudyńcach oraz barokowy kościół w Nowotańcu z cennym wystrojem wnętrza. Inne godne uwagi obiekty to m.in. ruiny cerkwi w Nagórzanach i Płonnej, zabudowania dworskie, kaplica i kościół w Zboiskach, dzwonnica pocerkiewna i nowy kościół w Woli Sękowej oraz przydrożne kapliczki, pomniki, zabytkowe nagrobki na cmentarzach.
Przez gminę prowadzą turystyczne szlaki piesze oraz ścieżka edukacyjna z tablicami informacyjnymi pod nazwą „Śladami narodów – Polacy, Żydzi i Rusini w Gminie Bukowsko”. Aktywną dzałalność kulturalną prowadzi Dom Ludowy w Bukowsku, między innymi organizuje prezentacje utworów muzycznych charakterystycznych dla kultury tego regionu.

Gmina ma dobrze rozwiniętą bazę noclegowo-gastronomiczną. Goście mogą zatrzymać się w zajeździe, pensjonacie lub w którymś z licznych gospodarstw agroturystycznych. W wakacje
działa Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Dojazd
Sanok – 20 km

{tab Wyciągi narciarskie}

Wyciągi narciarskie

  • Karlików, tel. 013 463 26 38, 0 606 264 278
    2 wyciągi orczykowe, długość trasy zjazdowej 1200 m każda, różnica poziomów 188 m, przepustowość 2000 os./godz., stok oświetlony, obsługa GOPR, parking, szkółka narciarska

{/tabs}